[Bí Kíp] Tăng Lực Chiến Và Cấp Độ

Cập nhật : 21-07-2020

BÍ KÍP TĂNG LỰC CHIẾN VÀ CẤP ĐỘ NHÂN VẬT

I/ Tăng Cấp Độ

1/ Các loại vật phẩm giúp tăng EXP

- Vật phẩm Cát Điệp giúp nhân vật tang them 30% EXP khi đánh quái

- Vật phẩm Kim Điệp giúp nhân vật tăng thêm 50% EXP khi đánh quái

- Thuốc EXP x1.5 giúp nhân vật tăng them 150% kinh nghiệm trong vòng 1 tiếng

- Ngoài ra, người chơi có thể tìm đuộc thuốc EXP x2 và thuốc EXP x3 thông qua các hoạt động vận hành trong game

- Lưu ý: các loại thuốc này không thể dùng cùng 1 lượt

2/ Các loại phó bản tăng nhiều EXP trong game

- Phó bản EXP giúp nhân vật tăng cấp nhanh hơn, ngoài ra khi đi phó bản người chơi có thể dùng kèm các loại thuốc EXP 1.5, x2, x3 để tăng thêm lượng EXP nhất định

- Phó bản BOSS Thế Giới sẽ rơi ra các loại Đan EXP giúp nhân vật lên cấp nhanh hơn.

3/ Nhiệm vụ truy nã

- Là hoạt động tăng cấp nhanh nhất trong game, mỗi ngày người chơi sẽ có 40 vòng nhiệm vụ

- Nhiệm vụ từ vòng 1 – 20: sẽ nhận được số kinh nghiệm x10 lần với số kinh nghiệm của nhân vật hiện có

- Nhiệm vụ từ vòng 21 – 40: sẽ nhận được số kinh nghiệm x6 lần với số kinh nghiệm của nhân vật hiện có

II/ Các bí kíp tăng Lực Chiến

1/ Quỹ Trưởng Thành

- Người chơi dùng 880 KNB mua quỹ trưởng thành, khi lên cấp tương ứng sẽ hoàn trả lại 1 lượng vàng nhất định

- Người chơi vào web https://nap.gamota.com/ để tiến hành mua quỹ, và chỉ mua được 1 lần duy nhất

2/ Thẻ Chí Tôn: https://bit.ly/30vq7UX

- Lưu ý: các loại thẻ này có thể dùng chung được với nhau, nên người chơi có thể mua hết cả 3 thẻ

3/ Đặc quyền VIP: https://bit.ly/32G4CTY

4/ Gói Bí Tịch Thường và Bí Tịch Cao Cấp

- Hai gói này có chứa các loại bí tịch giúp giúp tăng chỉ số nhân vật đồng thời cũng tăng 1 lượng lực chiến đáng kể

- Người chơi vào web https://nap.gamota.com/ để tiến hành mua 2 gói này, và mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gói Bị Tịch Thường

Gói Bí Tịch Cao Cấp