[Cẩm nang] Hệ Thống VIP

Cập nhật : 21-07-2020

Xin chào quý Huynh/Tỷ,

 

Hệ thống tăng VIP của Tiên Kiếm Kỳ Duyên 3D thiết kế theo hình thức tiêu KNB được VIP. Nghĩa là, Huynh/Tỷ tiêu 1 KNB sẽ tăng 1 điểm VIP. Cấp VIP và chi tiết quý Huynh/Tỷ có thể tham khảo bảng số liệu dưới đây:

 

 

Hy vọng thông tin sẽ giúp ít được cho quý Huynh/Tỷ. Chúc Huynh/Tỷ tham gia game vui vẻ!