[Hướng Dẫn] Vua Bếp - Bang Hội

Cập nhật : 16-07-2020

VUA BẾP – BANG HỘI

- Thời gian mở: Mỗi thứ 2-4-6-7 từ 20:00 đến 20:25 tự động mở

- Trong thời gian hoạt động, sẽ xuất hiện 2 bàn tiệc và 4 NPC. Mỗi bàn tiệc sẽ yêu cầu 1 số loại nguyên liệu nhất định. Thành viên bang cần gặp NPC tương ứng để nhận nhiệm vụ tìm nguyên liệu cho bàn tiệc.

(Tổng cộng có 2 bàn tiệc cần được hoàn thành)

(Mỗi bàn tiệc sẽ yêu cầu vật phẩm và số lượng kháu nhau)

(4 NPC giao nhiệm vụ thu thập nguyên liệu)

- Sau khi nhận nhiệm vụ tìm nguyên liệu, thực hiện chuỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 1 nguyên liệu. Sau khi nhận được nguyên liệu, thành viên bang nhanh chóng về bang nộp vào bàn tiệc để tăng tiến độ hoàn thành bàn tiệc.

(Nhiệm vụ thu thập Cua)

(Nộp nguyên liệu cũng có thể nhận được phần thưởng)

- Tiến độ bàn tiệc đạt 100%, thành viên bang nhấn vào bàn tiệc để nhận thưởng

(Nhấn vào bàn tiệc đã hoàn thành để nhận thưởng)

- Lưu ý:

  • Phải nộp nguyên liệu đang có thì mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ tìm nguyên liệu khác.
  • Số lượng nguyên liệu nộp trong 1 lần hoạt động có giới hạn.
  • Không cần phải nộp đủ số lượng nguyên liệu bàn tiệc yêu cầu, chỉ cần nộp tiến độ đạt 100% là hoàn thành bàn tiệc.
  • Trường hợp nguyên liệu của bàn tiệc đã đủ, thành viên bang sẽ không thể nộp nguyên liệu, lúc này có thể nhấn vào túi thức ăn để hủy nguyên liệu đang có, sau đó mới có thể nhận nhiệm vụ mới.

 

(Nhấn vào túi thức ăn để hủy nguyên liệu bị thừa)