[Sự Kiện Đặc Biệt] Đua Top Cấp Độ Liên Server

Cập nhật : 20-07-2020

ĐUA TOP CẤP ĐỘ LIÊN SERVER

I/ Thời Gian

- Bắt đầu: 10h ngày 21/07

- Kết thúc: 23h59 ngày 03/08

- Áp dụng cho tất cả các server trong thời diễn ra sự kiện

II/ Quy Tắc

- Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nào có số Cấp Độ nằm trong top 50 của Liên Server sẽ nhận các hiện vật có giá trị cũng như các phần thưởng trong game

III/ Phần Thưởng

Phần Thưởng dành cho TOP 50 Cấp Độ Liên Server

Lệnh Bài Mạ Vàng

IV/ Phát Thưởng

- Đối với các vật phẩm trong game, sẽ được phát qua thư của mỗi nhân vật từ ngày 04/08 đến 05/08

- Đối với các hiện vật sẽ được phát trong vòng 2 tuần kể từ ngày kết thúc sự kiện