[Sự Kiện Đặc Biệt] Đua Top Lực Chiến Liên Server

Cập nhật : 20-07-2020

ĐUA TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER

I/ Thời Gian

- Bắt đầu: 10h ngày 21/07

- Kết thúc: 23h59 ngày 27/07

- Áp dụng cho tất cả các server trong thời diễn ra sự kiện

II/ Quy Tắc

- Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nào có số Lực Chiến nằm trong top 50 của Liên Server sẽ nhận các hiện vật có giá trị cũng như các phần thưởng trong game

III/ Phần Thưởng

Phần Thưởng dành cho TOP 50 Lực Chiến Liên Server

Tượng Đại Bàng Mạ Vàng

 

Tượng Phượng Hoàng Mạ Vàng

IV/ Phát Thưởng

- Đối với các vật phẩm trong game, sẽ được phát qua thư của mỗi nhân vật từ ngày 28/07 đến 29/07

- Đối với các hiện vật sẽ được phát trong vòng 2 tuần kể từ ngày kết thúc sự kiện