Tải game - cho Andoird hoặc PC
  Link tải Android Update 02/08


Lưu ý - Vui lòng chọn 1 trong 2 đường dẩn tải bên trên - Nếu gặp lỗi cài đặt vui lòng lên cửa hàng ứng tìm UC Browser tải về sau đó cài đặt nhập lại trang chủ www.tinhkiem3d.com tải và cài đặt lại.
Tải game - cho iPhone hoặc iPad
 Link tải iOS THỦ CÔNG BÊN DƯỚI


Lưu ý - Vui lòng đọc kỷ hướng dẫn bên dưới trước khi tải.

 XEM HƯỚNG DẪN TẢI IOS BÊN DƯỚI !!!


Notice - LINK CÀI TRỰC TIẾP IOS ĐANG BỊ LỖI VUI LÒNG THAM KHẢO CÁCH CÀI THỦ CÔNG BÊN DƯỚI
HƯỚNG DẪN CÀI IOS THỦ CÔNG- THÔNG QUA MÁY TÍNH

Yêu Cầu :
- ĐTH, IPAD Hệ điêu Hành IOS
- Cáp Kết Nối Máy Tính
- Máy tính cần cài sẵn Itune, nếu bạn chưa cài có thể tải về cài đây: ITune.exe
- Phần mềm cài Sideloady: SideloadlySetup
IOS :
Bước 1:  Tải File Cài Game Về: KHTD3D_12h_03.08.ipa
Bước 2: Kết Nối điện thoại với máy tính bằng cáp
Bước 3: Bật Sideloady.exe lên, và điền Apple ID (Email đăng nhập), điền pass đăng nhập nếu được yêu cầu
Bước 4: TRên giao diện Sideloady, click vào IPA tìm đến nơi lưu File cài GAME NKGH3d.ipa và mở"
Bước 5:  Ấn nút Sign và chờ đến khi hiện thông báo DONE là được"
Bước 6:  Trên điện thoại, Vào Cài Đặt -> Cài Đặt Chung-> Quản Lý Thiết Bị -> Click chọn tên Email Apple ID của bạn chọn Tin Cậy"
Bước 7: Vào Game"